Status

Butikkerne holder gerne status, så man ved hvad man har på hylderne, hvad mangler, hvad der sælger godt og om noget har forputtet sig og er blevet væk i årets løb. I vore liv holder vi måske også status. Hvad nåede vi? Hvad vil vi gerne give os i kast med i fremtiden? Og endelig kirken, som vi alle sammen er fælles om, her må vi også gøre status og se på hvad vi har fået for kirkeskatten i årets løb.

Vi har holdt 56 gudstjenester og andagter, foruden de ti plejehjemsgudstjenester. 21 unge mennesker er blevet konfirmeret i april. Det var en lille årgang og derfor blev der i 2016 kun holdt én konfirmation. 25 børn blev døbt og gennem dåben ikke blot optaget i det kristne fællesskab, men dermed også medlemmer af Den Danske Folkekirke. 14 børn fra tredje klasse gik til Juniorkonfirmand her i efteråret, hvor vi sluttede forløbet af med at spille krybbespil i Kirken med forældre, søskende og bedsteforældre som publikum. Menigheden har deltaget i seks højskoleaftner og ditto eftermiddagsmøder ”Onsdags Vennerne”, begge med flot opbakning. Vi har været på Sensommerudflugt til Fyn, hvor vi så Horne Rundkirke og Faaborg Maleri Museum. Seks par er blevet viet i vor kirke, seks personer har meldt sig ud af vort kirkelige fællesskab, mens en aktivt har meldt sig ind. 30 gange har vi måtte tage definitivt afsked med mennesker her fra sognet, som er døde.

2016 er vel blot et år som så mange andre år, ja men samtidig er det også endnu et år i kirkehistorien. Et led i en meget lang kæde. Et år som afspejler, hvordan kirkelivet er her hos os i vort sogn. Et år med glæder og sorger, et år med højdepunkter og almindeligt benarbejde. 2017 er er jubilæumsår. Vi fejrer Reformationens 500 års jubilæum, 200 året for kirkemusikeren Niels W. Gades fødsel – der er koncert d. 6.juni – og d. 1. maj har jeg været jeres sognepræst i 25 år, - det fejres d. 7.maj med festgudstjeneste kl. 10.30 i Kirken.

 Der har været megen negativ omtale af Den Danske Folkekirke i medierne i løbet af 2016. Ateistisk Selskab opfordrede folk til at melde sig ud. Men er man utilfreds burde man nok hellere ”tage tyren ved hornene”! Der var valg til Menighedsrådet i november, her kunne man gøre sin indflydelse gældende, men valget havde hverken her eller i resten af Danmark danskernes store interesse, - så måske gør vi det okay nok? Man kunne også, i tilfælde af man er uenig med ens præst eller menighedsråd vælge at løse sognebånd til en præst og kirke, hvor man føler sig bedre tilpas. På lands basis ligger medlemstallet på omkring 80%, dvs. Danmark er et kristent land og langt de fleste danskere bakker op om folkekirken. Måske en eller anden sidder tænker: ”Hvad nu med os her i Egen Sogn?” Dansk Statistik oplyser at ved årsskriftet boede der 3074 personer i vort sogn af dem er 2816 medlemmer af Folkekirken. Se det giver en medlemsprocent på 91,5%, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor procentsatsen kun var 91%.

Rigtig god fornøjelse med jubilæumsåret 2017 – Kitty Hovgaard

Kalender

02apr kl. 10:30

Gudstjeneste

GULDKONFIRMATION

Mariæ Bebudelses dag

02apr kl. 10:30
09apr kl. 10:30

Gudstjeneste

Palmesøndag

09apr kl. 10:30
13apr kl. 10:30

Gudstjeneste

Skærtorsdag

13apr kl. 10:30
14apr kl. 10:30

Gudstjeneste

Langfredag

14apr kl. 10:30
16apr kl. 10:30

Gudstjeneste

Påskedag

16apr kl. 10:30

Aktuelt

Der er ingen nyheder.

Egen Kirke