Aftenhøjskolen

Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten e-mail khj@km.dk

eller på telf. 7445 8490 senest tirsdag inden kl. 12.00.
For deltagelse betaler man 25 kr. pr. gang. 
Man må gerne benytte kirkebilen.

Arrangementer

 

Tirsdag d. 5.september kl. 19.00

Reformationen i Haderslev, i Sønderjylland og på Als

v. overinspektør Lennart Madsen, Museum Sønderjylland i Haderslev

 

Tirsdag d. 31. oktober kl. 18.00

Reformationen 500 år 
andagt i Kirken og fællesspisning i Sognegården

 

Onsdag d. 8.november kl. 19.00

Prof. Dr. Theol. Martin Schwarz Lausten fortæller om Martin Luther og Reformationen.
Fælles arrangement mellem de fem nordalsiske sogne