Aftenhøjskolen

Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten e-mail khj@km.dk

eller på telf. 7445 8490 senest tirsdag inden kl. 12.00.
For deltagelse betaler man 25 kr. pr. gang. 
Man må gerne benytte kirkebilen.

Arrangementer

• Tirsdag den 21. marts kl. 19.00
Vi ser filmen "Luther" fra 2004.
En rigtig flot film med en lang række af berømte og kendte skuespillere


• Tirsdag den 18. april kl. 19.00
”Katharina Luther, munkens brud”
ved TRIOfabula, og Måle Fortælleteater.
Forestillingen er i kirken, kaffe og debat i sognegården bagefter


• Tirsdag den 5. september kl. 19.00
”Reformationen i Haderslev, i
Sønderjylland
og på Als” ved museumsinspektør
Lennart S. Madsen, Haderslev


• Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00
”Luther” filmen fra 2004


• Tirsdag den 31. oktober kl. 18.00
Aftensang i Kirken med efterfølgende
reformations-spisning i sognegården.