Aftenhøjskolen

Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten e-mail khj@km.dk

eller på telf. 7445 8490 senest tirsdag inden kl. 12.00.
For deltagelse betaler man 25 kr. pr. gang. 
Man må gerne benytte kirkebilen.

Arrangementer


• Tirsdag den 5. september kl. 19.00
”Reformationen i Haderslev, i
Sønderjylland
og på Als” ved museumsinspektør
Lennart S. Madsen, Haderslev


• Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00
”Luther” filmen fra 2004


• Tirsdag den 31. oktober kl. 18.00
Aftensang i Kirken med efterfølgende
reformations-spisning i sognegården.